1998 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 3

Artykuł oryginalny

Założenia organizacyjne i terapeutyczne Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej

LESZEK CISZEWSKI1, RYSZARD WARDEŃSKI2
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Pruszkowie
2. Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gostyninie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 3 (8), 75-81
Słowa kluczowe: oddział psychiatrii sądowej, środek zabezpieczający

Streszczenie

Przedstawiono architektoniczną, funkcjonalną i organizacyjną strukturę oraz techniczne środki zapewnienia bezpieczeństwa w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Gostyninie, pierwszej polskiej placówce o maksymalnym nadzorze, przeznaczonej do prowadzenia detencji kryminalnej pacjentów szczególnie niebezpiecznych. Zaproponowano procedury regulujące przyjęcia i wypisy do tego typu ośrodków oraz zarys programów terapeutycznych.

Adres do korespondencji:
Dr Leszek Ciszewski, Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN,
ul. Partyzantów 2/4,
05-802 Pruszków