1998 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 1

Ból i jego znaczenie

Blokady układu współczulnego w naczyniowych bólach głowy

MAREK OBERSZTYN1
1. I Kliniki Neurologicznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 69-72
Słowa kluczowe: naczyniowe bóle głowy, blokady układu współczulnego

Streszczenie

Nietypowe bóle głowy, różniące się przebiegiem i symptomatologią kliniczną od migreny i bólów napięciowych, mogą być spowodowane zaburzeniami w obrębie układu współczulnego. Autor przedstawia kryteria rozpoznawania tych zaburzeń i wskazuje na możliwość ich leczenia blokadami zwojów układu współczulnego. Omawia technikę tych zabiegów. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Marek Obersztyn,
I Klinika Neurologiczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa