1998 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 1

Ból i jego znaczenie

Ból neuropatyczny i korzeniowy – czyli zespoły bólowe neurogenne

DANUTA KARPOWICZ-KULESZA1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 61-67
Słowa kluczowe: neurogenne zespoły bólowe, leczenie

Streszczenie

Na leczenie bólu znaczny wpływ wywiera umiejętność wykorzystania jego fizjologii w terapii. W poniższym tekście podkreślono różne metody leczenia bólu z wykorzystaniem wiadomości o jego mediatorach i drogach przewodzenia.

Adres do korespondencji:
Dr Danuta Karpowicz-Kulesza,
Instytut Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa