1998 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 1

Ból i jego znaczenie

Depresja i ból

STANISŁAW PUŻYŃSKI1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 31-37
Słowa kluczowe: ból, depresja

Streszczenie

Ból może być przyczyną depresji, ale może też pojawić się w jej przebiegu. W pierwszym przypadku na wystąpienie depresji może mieć poza bólem wpływ szereg czynników, m.in. cechy osobowości chorego i leczenie farmakologiczne. W drugim przypadku ból może być przejawem depresji endogennej. W rozdziale omówiono skomplikowany obraz różnych formacji depresji ze zwróceniem szczególnej uwagi na element bólowy, który może w obserwacji klinicznej wysuwać się na pierwszy plan. Podano podstawy rozpoznawania depresji maskowanych.

Adres do korespondencji:
Prof. Stanisław Pużyński,
II Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa