1998 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 1

Neurochirurgia

Etiologia, diagnostyka i leczenie neuralgii nerwu trójdzielnego

JAROSŁAW ANDRYCHOWSKI1, ZBIGNIEW CZERNICKI1
1. Kliniki Neurochirurgii Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 89-94
Słowa kluczowe: neuralgia nerwu trójdzielnego, diagnostyka, leczenie

Streszczenie

Neuralgia nerwu trójdzielnego jest zwykle ciężką dolegliwością, trudną do zniesienia. Jej etiologia może być różna. Ostatnio mówi się często o roli ucisku nerwu przez tętnicę móżdżkową górną lub, rzadziej, przez inne naczynie krwionośne. W pracy podano kryteria rozpoznawania samoistnej neuralgii nerwu trójdzielnego oraz stosowane badania diagnostyczne. Podano zasady obecnie stosowanych technik operacyjnych. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Jarosław Andrychowski,
Klinika Neurochirurgii
Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, ul. Barska 16, 02-315 Warszawa