1998 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 1

Neurochirurgia

Metody i technika chirurgicznego leczenia chorych z dyskopatią i zmianami zwyrodnieniowymi lędźwiowego odcinka kręgosłupa

TADEUSZ STYCZYŃSKI1
1. Kliniki Spondylo-Neurochirurgii Instytutu Reumatologicznego w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 81-87
Słowa kluczowe: dyskopatia lędźwiowa, leczenie chirurgiczne

Streszczenie

W artykule omówiono różne przyczyny i mechanizmy „konfliktu kręgosłupowo-korzeniowego". W zależności od rodzaju procesów zwężających kanał kręgowy i otwory międzykręgowe stosuje się różne metody dekompresji, a w przypadkach zaburzeń stabilności kręgosłupa – spondylodezy. Autor omawia najczęściej stosowane techniki operacji przepuklin krążka międzykręgowego oraz niestabilności kręgosłupa, włącznie z metodą stabilizacji endoskopowej. Zwraca uwagę na zjawisko zmniejszania się dobrych skutków leczenia w miarę upływu czasu od chwili operacji. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Tadeusz Styczyński Klinika
Spondylo-Neurochirurgii
Instytutu Reumatologicznego,
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa