1998 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 1

Ból i jego znaczenie

Neuralgia popółpaścowa i jej leczenie

MAŁGORZATA MALEC-MILEWSKA1
1. Poradni Przeciwbólowej Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 53-59
Słowa kluczowe: neuralgia półpaścowa, leczenie

Streszczenie

Neuralgią popółpaścową nazywamy bóle w obrębie półpaśca, które utrzymują się po upływie 3-4 tygodni od chwili początku choroby. W rozdziale omówiono obecne poglądy na patogenezę tych, bardzo dokuczliwych, bólów. We wczesnym okresie neuralgii popółpaścowej bóle powstają w nerwie obwodowym. Wówczas najlepszą metodą ich leczenia są blokady. W okresie późniejszym w powstawaniu bólu przeważa komponent ośrodkowy, co wymaga leczenia farmakologicznego – psycho- i neurotropowego. Istotnym warunkiem zapobiegania przewlekłej neuralgii popółpaścowej jest wczesne wprowadzenie blokad. Efektywność tego leczenia zilustrowano wynikami uzyskanymi u chorych w Poradni Przeciwbólowej. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Małgorzata Malec-Milewska,
Poradnia Przeciwbólowa
Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa