1998 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 1

Etyka w neurologii i psychiatrii

Niektóre problemy etyczne w neurologii i psychiatrii

OLGIERD KOSSOWSKI1
1. Oddziału Neurologicznego WSZ w Bielsku-Białej
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 5-8
Słowa kluczowe: etyka, neurologia, psychiatria

Streszczenie

Autor rozważa wybrane zagadnienia etyczne pojawiające się w związku z postępowaniem lekarskim w neurologii i psychiatrii. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Olgierd Kossowski,
Oddział Neurologiczny WSZ,
ul. E. Plater 17, 43-300 Bielsko-Biala