1998 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 1

Varia

Powikłania cukrzycy w ośrodkowym układzie nerwowym

Krystyna Pierzchała1
1. II Katedry i Kliniki Neurologii Śl.AM w Zabrzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 101-105
Słowa kluczowe: cukrzyca, encefalopatia

Streszczenie

Zaburzenia metaboliczne w cukrzycy są przyczyną wielonarządowych, przewlekłych powikłań, również w obwodowym oraz ośrodkowym układzie nerwowym. Polineuropatia cukrzycowa oraz ostre manifestacje choroby mózgu na podłożu cukrzycy są powszechnie znane. Łagodna, przewlekła encefalopatia cukrzycowa jest natomiast rzadko rozpoznawana, chociaż częstość jej występowania jest większa niż się powszechnie uważa. Wydaje się, że ma ona związek z nieprawidłowym metabolizmem neurotransmiterów, przekraczaniem mechanizmów autoregulacyjnych w czasie ostrych epizodów metabolicznych oraz zmniejszeniem przepływu mózgowego również w następstwie zmiany reaktywności naczyń.

Adres do korespondencji:
Dr Krystyna Pierzchała,
II Katedra i Klinika Neurologii Śl. AM,
ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze