1998 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 1

Neurochirurgia

Wskazania do operacyjnego leczenia dyskopatii i pokrewnych chorób lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa

STEFAN ŻARSKI1
1. Kliniki Spondylo-Neurochirurgii Instytutu Reumatologicznego w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 73-79
Słowa kluczowe: dyskopatia lędźwiowa, diagnostyka, leczenie chirurgiczne

Streszczenie

Postępowanie diagnostyczne w przypadkach bólów lędźwiowo-krzyżowych opiera się na wykazaniu nozologicznego związku między semiotyką kliniczną i obrazową chorób tego odcinka kręgosłupa. Autor omawia różne mechanizmy powstawania bólów lędźwiowo-krzyżowych i operacyjne sposoby leczenia ich w trybie bezpośrednim i pośrednim. Przypomina o istniejącej niekiedy potrzebie leczenia spóźnionego i wtórnego. Zawsze należy pamiętać o różnych reakcjach chorych na leczenie operacyjne, również w późnym okresie rekonwalescencji. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof. Stefan Żarski,
Klinika Spondylo-Neurochirurgii
Instytutu Reumatologicznego,
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa