1998 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 1

Varia

Współczesne poglądy na etiologię i przebieg kliniczny zespołu Fahra

PRZEMYSŁAW KOTYLA1, BOGNA ŚLWIŃSKA-KOTYLA1, EUGENIUSZ J. KUCHARZ1
1. IV Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Śl.AM w Tychach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 95-99
Słowa kluczowe: zespół Fahra, obustronne zwapnienia jąder podkorowych, patologia jąder podkorowych, zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej

Streszczenie

W artykule przedstawiono symptomatologię kliniczną, która towarzyszy niekiedy odkładaniu się zwapnień w okolicy jąder podstawy i w móżdżku. Omówiono poglądy na etiopatogenezę tych zmian. Zwrócono uwagę na częste lokalizacyjne powiązanie ich z naczyniami krwionośnymi. Wykrywanie przyżyciowe tych zwapnień znacznie wzrosło od chwili wprowadzenia tomografii komputerowej, która jest obecnie najlepszą metodą ich wizualizacji.

Adres do korespondencji:
Dr Przemysław Kotyla,
IV Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Śl.AM, ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy