1998 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 2

Katatonia

Diagnostyka i leczenie zespołów katatonicznych

MAGDALENA TERLIKOWSKA1
1. I Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 199-213
Słowa kluczowe: katatonia, diagnostyka, leczenie

Streszczenie

Po krótkim omówieniu poglądów na etiologię katatonii w aspekcie historycznym, przedstawiono współczesne poglądy na ten temat. Przedstawiono także obraz kliniczny zespołów katatonicznych w oparciu o obszerną literaturę przedmiotu oraz najnowsze systemy klasyfikacyjne: ICD-l0 i DSM-IV. Omówiono problem diagnostyki i postępowania terapeutycznego w stanach katatonicznych, ze szczególnym uwzględnieniem proponowanego w ostatnich latach leczenia katatonii lorazepamem.

Adres do korespondencji:
Dr Magdalena Terlikowska,
I Klinika Psychiatryczna AM,
ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa