1998 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 2

Schizofrenia

Leczenie farmakologiczne w schizofrenii

MAŁGORZATA RZEWUSKA1
1. Oddział Kliniczny Samodzielnej Pracowni Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 163-174
Słowa kluczowe: schizofrenia, farmakoterapia

Streszczenie

Autorka przedstawia podstawowe przesłanki oraz zasady stosowania leków przeciwpsychotycznych w schizofrenii – wyboru leku, prowadzenia terapii, korzystania z leczenia skojarzonego. (red.)

Adres do korespondencji:
Doc. Małgorzata Rzewuska,
Samodzielna Pracownia Farmakoterapii IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa