1998 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 2

Schizofrenia

Schizofazja – w kierunku językowego modelu schizofrenii

Andrzej Czernikiewicz1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie oraz z Zakładu Logopedii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 135-140
Słowa kluczowe: schizofrenia, język

Streszczenie

Patologia językowa w schizofrenii (schizofazja) jest jednym z kluczowych kryteriów diagnostycznych tej psychozy. Fenomeny schizofatyczne wydają się być przynależne albo syndromowi pozytywnemu schizofrenii, lub można je wyodrębnić, jako osobny „syndrom schizofazji" w obrazie klinicznym schizofrenii. Tak rozumiana schizofazja jest efektem niespójności wypowiedzi i dezorganizacji na poziomie zdaniowym (wypowiedzeń).

Adres do korespondencji:
Dr Andrzej Czernikiewicz,
Katedra i Klinika Psychiatrii AM,
ul. Abramowicka 2,20-442 Lublin