1998 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 2

Schizofrenia

Współczesna diagnostyka schizofrenii

Jacek Wciórka1
1. I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 117-134
Słowa kluczowe: schizofrenia, diagnostyka, klasyfikacja, kryteria

Streszczenie

Przedstawiono współczesne międzynarodowe kryteria rozpoznawania schizofrenii oraz proponowane dwa podejścia do jej subklasyfikacji: oparte na tradycyjnych kategoriach postaci oraz na tzw. wymiarach ujawnianych empirycznie za pomocą analiz czynnikowych. Przedstawiono skale kliniczne najczęściej wykorzystywane do opisu zespołów schizofrenicznych oraz zestawienie częstości najistotniejszych klinicznie grup objawów.

Adres do korespondencji:
I Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa