1998 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 3

Układ cholinergiczny

Budowa ośrodkowego układu cholinergicznego

Halina Sienkiewicz-Jarosz1, AGNIESZKA CZŁONKOWSKA1, MAREK SIEMIĄTKOWSKI2, Adam Płaźnik1, ADAM PŁAŹNIKI2
1. Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej AM w Warszawie
2. Zakładu Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 243-256
Słowa kluczowe: ośrodkowy układ cholinergiczny, budowa, fizjologia

Streszczenie

Autorzy przedstawiają aktualne informacje dotyczące budowy ośrodkowego układu cholinergicznego, fizjologicznych podstaw jego funkcjonowania, rolę receptorów muskarynowych i nikotynowych w o.u.n. (o.u.n.) oraz związki działające na te receptory.

Adres do korespondencji:
Dr Halina Sienkiewicz-Jarosz,
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej
i Klinicznej AM,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa