1998 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 3

Varia

Hipoterapia – atrakcyjna metoda leczenia zaburzeń psychicznych okresu rozwojowego

Agnieszka Gmitrowicz1, ANNA DZIENIAKOWSKA1, DOROTA WARZOCHA1
1. II Kliniki Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 345-350
Słowa kluczowe: hipoterapia, zaburzenia psychiczne

Streszczenie

Autorzy pracy dzielą się paroletnimi doświadczeniami klinicznymi we wdrażaniu terapii z koniem u pacjentów Oddziału Młodzieżowego II Kliniki Psychiatrycznej AM w Łodzi. M.in. przedstawiają opracowany przez siebie wzór dokumentacji medycznej rejestrującej jej przebieg. Terapia z koniem, jako jedna z form hipoterapii, mimo swoich wielostronnych walorów, jest u nas nadal bardzo mało popularnym oddziaływaniem leczniczym, dlatego istnieje potrzeba stworzenia realnego programu dla tej formy terapii w Polsce.

Adres do korespondencji:
Dr Agnieszka Gmitrowicz,
II Klinika Psychiatryczna Katedry Psychiatrii AM,
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź