1998 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 3

Otępienia

Majaczenie w otępieniu

Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 299-304
Słowa kluczowe: majaczenie, otępienie, choroba Alzheimera

Streszczenie

W badaniach nad zaburzeniami zachowania i objawami psychotycznymi w chorobie Alzheimera (Ch.A.) wykazano, że najczęściej obserwowanymi były urojenia, omamy, zaburzenia aktywności i zachowania agresywne. Stwierdzone korelacje pomiędzy występowaniem poszczególnych objawów. Ich obraz i dynamika sugerują, że majaczenia w przebiegu Ch.A. występują częściej niż są rozpoznawane w praktyce klinicznej. Omówiono problemy diagnostyczne majaczenia w przebiegu otępienia. Na podstawie własnych badań oraz piśmiennictwa zaproponowano nowe kryteria diagnostyczne majaczenia u chorych głęboko i bardzo głęboko otępiałych.

Adres do korespondencji:
Dr Iwona Kłoszewska,
II Klinika Psychiatryczna AM,
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź