1998 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 3

Schizofrenia

Wybrane zmienne socjodemograficzne we wczesnej schizofrenii: 23-letnia katamneza

Irena Krupka-Matuszczyk1
1. I Kliniki Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej w Lublińcu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 333-337
Słowa kluczowe: schizofrenia, katamneza, czynniki socjodemograficzne

Streszczenie

W badaniu katamnestycznym oceniono wybrane czynniki socjodemograficzne u 142 chorych na schizofrenię, których po raz pierwszy w życiu hospitalizowano w oddziale młodzieżowym w okresie dorastania (13-18 lat). Katamnezę przeprowadzono po 23 latach od tej hospitalizacji. Analizowano cztery zmienne: płeć, wiek, wykształcenie i stan cywilny. Stwierdzono przeciętnie wcześniejszy wiek zachorowania u chłopców oraz związek płci męskiej z pozostawaniem w stanie wolnym cywilnym w okresie katamnezy. Wykształcenie osób, które zachorowały na schizofrenię w okresie dorastania nie uległo zmianie w okresie katamnestycznym.

Adres do korespondencji:
Dr Irena Krupka-Matuszczyk,
42-700 Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48