1998 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 4

Nerwice

Nerwice – koncepcja, diagnoza, terapia

MARIA SIWIAK-KOBAYASHI1
1. Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 367-374
Słowa kluczowe: nerwice, klasyfikacja, diagnostyka, leczenie

Streszczenie

Na tle aktualnych dyskusji dotyczących pojęcia i klasyfikacji zaburzeń nerwicowych, praca w zwięzły sposób informuje o współczesnych poglądach na zagadnienia związane z rozpoznawaniem i leczeniem tych zaburzeń. (red.)

Adres do korespondencji:
Doc. Maria Siwiak-Kobayashi,
Klinika Nerwic IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa