1998 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 4

Samobójstwa u młodzieży

Poszukiwania biologicznych markerów samobójstw u młodzieży

Agnieszka Gmitrowicz1
1. II Kliniki Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 399-410
Słowa kluczowe: zachowania samobójcze, młodzież, nieprawidłowości biochemiczne

Streszczenie

Na podstawie przeglądu piśmiennictwa autorka przedstawia zagadnienie ewentualnego związku pomiędzy zachowaniami samobójczymi u młodzieży a różnymi nieprawidłowościami biochemicznymi. Najmniej kontrowersji budzą zmiany w układzie serotoninergicznym (głównie obniżony poziom serotoniny i jej metabolitu w surowicy). Niektóre badania potwierdzają ponadto związek pomiędzy zachowaniami samobójczymi a zmianami w neurotransmisji dopaminergicznej i noradrenergicznej, zaburzeniami w wydzielaniu kortyzolu, hormonu wzrostu, prolaktyny i hormonów tarczycy oraz obniżonym poziomem cholesterolu. Przytaczane wyniki badań są często kontrowersyjne, a nawet sprzeczne.

Adres do korespondencji:
Dr Agnieszka Gmitrowicz, II Klinika Psychiatryczna Katedry Psychiatrii AM,
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź