1998 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 4

Varia

Rejestracja i pomiar niebezpiecznych zachowań pacjentów w oddziale psychiatrycznym – przegląd narzędzi

LESZEK CISZEWSKI1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 449-454
Słowa kluczowe: agresja, skale oceny agresji

Streszczenie

Przedstawiono cztery narzędzia służące do pomiaru niebezpiecznych zachowań pacjentów psychiatrycznych. Są nimi: opracowana w Stanach Zjednoczonych „Skala agresji jawnej", dwa narzędzia skandynawskie („Skala agresji obserwowanej przez personel" i „Skala dysfunkcji społecznej i agresji") oraz „Kwestionariusz zachowań niebezpiecznych", który powstał w Klinice Psychiatrii Sądowej IPiN. Narzędzia te porównano biorąc pod uwagę przede wszystkim rodzaj ocenianych zachowań oraz techniki przeprowadzania pomiaru. Rozważono możliwe obszary ich stosowania, w tym przydatność do oceny efektów terapii w wyspecjalizowanych placówkach psychiatrii sądowej.

Adres do korespondencji:
Dr Leszek Ciszewski,
Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN,
ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków