1998 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 4

Nerwice

Zaburzenia lękowe – psychopatologia i terapia

BEATA JANKE-KLIMASZEWSKA1
1. Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 375-386
Słowa kluczowe: zaburzenia lękowe, ICD-10, terapia

Streszczenie

Autorka zestawiła poglądy na temat psychopatologii zaburzeń lękowych, charakterystyki lęku oraz najważniejszych psychologicznych i neurofizjologicznych koncepcji leżących u jego podłoża. Zgodnie z klasyfikacją ICD-10, omówiła wybrane zespoły lękowe, pod kątem objawów klinicznych, różnicowania i odrębności terapii, zgodnie z teorią i praktyką stosowaną w Klinice Nerwic.

Adres do korespondencji:
Dr Beata Janke-Klimaszewska,
Klinika Nerwic IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa