1998 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 4

Psychiatria środowiskowa

Zespoły leczenia środowiskowego: metaanaliza informacji z literatury

ELŻBIETA SŁUPCZYŃSKA1, Ludmiła Boguszewska1
1. Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 387-398
Słowa kluczowe: zespoły leczenia środowiskowego, psychiatria środowiskowa, bank danych

Streszczenie

Na podstawie metaanalizy piśmiennictwa poświęconego psychiatrii środowiskowej, zgromadzonego w „Data Bank of Evaluative Studies on Community-Based Psychiatry", prowadzonym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, autorki analizują współczesny stan badań opublikowanych w najważniejszych czasopismach psychiatrycznych podejmujących tę problematykę. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Elżbieta Słupczyńska-Kossobudzka,
Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa