1998 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 4

Varia

Życie... oddać za wartość, która życie przewyższa – doktor Halina Jankowska (1892-1944)

ZDZISŁAW JÓZEF JAROSZEWSKI1
1. Pracowni Historii Psychiatrii Polskiej Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 455-465
Słowa kluczowe: Halina Jankowska, biografia

Streszczenie

Dr Halina Jankowska należy do generacji polskich psychiatrów, którzy przeżyli pierwszą wojnę światową, odrodzenie państwowości polskiej i trudne, międzywojenne lata odbudowy. Życie zakończyła w okresie Powstania Warszawskiego, w ruinach szpitala św. Jana Bożego, nie odstępując powierzonych jej opiece chorych. Pracę psychiatry łączyła od początku z pracą badawczą, także eksperymentalną prowadzoną na zwierzętach. Głównym przedmiotem jej zainteresowań były problemy emocji, które wiązała, jako jedna z pierwszych – ze zmianami biochemicznymi, zbieżnie ze współczesnymi poglądami na neurofizjologię procesów emocjonalnych. Wiele miejsca w jej badaniach zajmowała psychologia dzieci (ejdetyzm). Doniosłe znaczenie mają też jej prace dotyczące organizacji opieki pozazakładowej.

Adres do korespondencji:
Dr Zdzisław Jaroszewski,
Pracownia Historii Psychiatrii Polskiej
Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa