1999 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 1

Varia

Kierunek wprowadzenia igły punkcyjnej a popunkcyjny ból głowy

JAN KOCHANOWICZ1, WIESŁAW DROZDOWSKI1
1. Kliniki Neurologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 57-60
Słowa kluczowe: nakłucie lędźwiowe / ból głowy popunkcyjny

Streszczenie

Autorzy niniejszej pracy podjęlipróbę oceny wpływu kierunku wprowadzeniaigły punkcyjnej na częstość występowania bólówgłowy po nakłuciu lędźwiowym. Rezultaty uzyskanepo wykonaniu 150 nakłuć lędźwiowych wskazują,że równoległe ustawienie skosu igły do podłużnychwłókien opony twardej istotnie zmniejsza częstośćwystępowania popunkcyjnego bólu głowy.

Adres do korespondencji:
Dr Jan Kochanowicz, Klinika Neurologii AM,
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24a, 15-276 Białystok