1999 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 1

Varia

Korzyści oraz ryzyko stosowania statyn w zapobieganiu i leczeniu zmian naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego

MONIKA BIAŁECKA1, IGOR ŁONIEWSKI1, HANNA PODRAZA2
1. Katedry Farmakologii i Toksykologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
2. Okręgowego Szpitala Kolejowego w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 61-65
Słowa kluczowe: statyny, udar niedokrwienny, działania niepożądane

Streszczenie

Statyny poprzez wielokierunkowośćdziałania stwarzają nadzieję skutecznejfarmakoterapii dyslipidemii. W pracy przedstawionorolę tej grupy leków w zapobieganiu miażdżycyoraz ich działania niepożądane w zakresie ośrodkowegoi obwodowego układu nerwowego.

Adres do korespondencji:
Dr Monika Bialecka, Katedra Farmakologii i Toksykologii PAM,
ul. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin