1999 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 1

Varia

Odkrycie receptorów imidazolinowych w mózgu: implikacje dla patomechanizmu chorób psychicznych

Marek Krzystanek1, HENRYK I. TRZECIAK2, Irena Krupka-Matuszczyk1, EWA KRZYSTANEK2
1. I Katedry i Kliniki Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej w Lublińcu
2. Zakładu Farmakologii Katedry Farmakologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach-Ligocie
Postęp Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 75-85
Słowa kluczowe: receptory imidazolinowe mózgu, receptoryadrenergiczne ?2, depresja, MAO

Streszczenie

Przedstawiono udział receptorówimidazolinowych (I) mózgu w patogenezie zaburzeńpsychicznych. Wykazano, iż receptory I1 i I2mają znaczenie w etiologii depresji, napadach paniki,lęku uogólnionym, zaburzeniach kompulsyjno-obsesyjnych,schizofrenii, manii, uzależnieniu od alkoholui nadużywaniu leków. Receptory I uczestniczą w mechanizmiedziałania inhibitorów MAO, antagonistówwychwytu zwrotnego serotoniny oraz trójpierścieniowychleków przeciwdepresyjnych. Endogenni agoniścireceptorów I są neuroprzekaźnikami w ośrodkowymukładzie nerwowym (o.u.n.). Nie wyklucza się ichdziałania neuromodulacyjnego. Wyniki wielu pracdostarczają dowodów, że zaburzenia w układzie imidazolinowymmogą powodować zmniejszenie uwalnianianoradrenaliny (NA) i serotoniny (5-HT)IV o.u.n. oraz objawy depresji.

Adres do korespondencji:
Prof. Henryk l. Trzeciak, Zakład Farmakologii Katedry Farmakologii Śl. AM,
ul. Medyków 18, 40-752 Katowice-Ligota