1999 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 2

Narada specjalistów wojewódzkich 1998

Aktualne problemy psychiatrycznej opieki zdrowotnej i nadzoru specjalistycznego (1998)

STANISŁAW PUŻYŃSKI1, Wanda Langiewicz1, BOŻENA PIETRZYKOWSKA1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 227-234
Adres do korespondencji:
Prof. Stanisław Pużyński, Instytut Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa