1999 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 2

Własnym głosem

List

ANIA1
1. Wypowiedź autobiograficzna
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 127-128
Słowa kluczowe: subiektywne spojrzenia na zaburzenia psychiczne, autobiografia

Streszczenie

Jest to autobiograficznarelacja obrazująca sposób przeżywania przezpacjentkę zaburzeń psychicznych.

Od redakcji
Ponieważ tego rodzaju świadectwamogą pełnić ważną rolę w przygotowaniu zawodowymosób zajmujących się leczeniem zaburzeńpsychicznych, redakcja szeroko otwiera dlanich łamy Postępówi zaprasza potencjalnychautorów lub osoby dysponujące podobnymi relacjamido nadesłania ich (warunkiem publikacjijest oczywiście uzyskanie zgody autora).