1999 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 2

Współczesne metody diagnostyki

Metody psychofarmakologii doświadczalnej

Adam Płaźnik1
1. Zakładu Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego IPiN w Warszawiei Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej AM w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 141-151
Adres do korespondencji:
Prof. Adam Płaźnik, Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa