1999 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 2

Narada specjalistów wojewódzkich 1998

Ubezpieczenia zdrowotne w opiece

Thomas Becker1
1. Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Lipskiego
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999,8,269-272