1999 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 3

Przymus i agresja

Agresja pacjentów placówek psychiatrycznych

MAŁGORZATA KOSTECKA1, MARIA ŻARDECKA1
1. I Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 349-355
Słowa kluczowe: zaburzenia psychiczne, agresja

Streszczenie

Scharakteryzowano znaczenie agresji przejawianej przez osoby z zaburzeniami psychicznymi, cechy sprawców i ofiar zachowańagresywnych oraz typowe okoliczności,w jakich do nich dochodzi. Omówiono też podstawowe sposoby ograniczania ryzyka wystąpienia agresji. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Małgorzata Kostecka, I Klinika Psychiatryczna AM,
ul. Nowoiejska 27, Warszawa