1999 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 3

Schizofrenia

Badania obrazowe mózgu a schizofrenia

Marta Anczewska1, Krystyna Tarczyńska1, JACEK WĘGRZYN1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 327-340
Słowa kluczowe: schizofrenia, badania obrazowe

Streszczenie

Artykuł wyjaśnia zjawiska fizycznepozwalające na obrazowanie budowyi czynności ośrodkowego układu nerwowego. Zawierateż przegląd literatury dotyczącej wynikówbadań obrazowych mózgu chorych na schizofrenię.

Adres do korespondencji:
Dr Marta Anczewska, l Klinika Psychiatryczna IPiN, Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa