1999 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 3

Orzecznictwo sądowo-psychiatryczne

Ponowne zastosowanie środka zabezpieczającego – charakterystyka pacjentów

LESZEK CISZEWSKI1, PRZEMYSŁAW CYNKIER1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 299-305
Adres do korespondencji:
Dr Leszek Ciszewski, Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN,
ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków