1999 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 3

Przymus i agresja

Przymus bezpośredni wobec dzieci i młodzieży w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej

Irena Namysłowska1
1. Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 341-347
Słowa kluczowe: zaburzenia psychiczne / przymus bezpośredni / dzieci i młodzież

Streszczenie

Przedstawiono podstawoweprzesłanki i zasady stosowania przymusu bezpośredniegowobec dzieci i młodzieży z zaburzeniamipsychicznymi przebywających w szpitalach psychiatrycznychi domach pomocy społecznej.(red.)

Adres do korespondencji:
Prof. Irena Namysłowska, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa