1999 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 3

Terapia w rodzinie

Skuteczność zespołu leczenia środowiskowego w rejonie szpitala „Drewnica” – wpływ na obciążenie rodziny

Ludmiła Boguszewska1, ELŻBIETA SŁUPCZYŃSKA-KOSSOBUDZKA1
1. Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 357-364
Słowa kluczowe: zespół leczenia środowiskowego, obciążenie rodziny

Streszczenie

Oceniono wpływ pracy zespołuśrodowiskowego w subrejonach szpitala „Drewnica" na obciążenie rodziny, jakie stanowiły zaburzeniapsychotyczne jednego z jej członków. Badaniemobjęto 80 opiekunów chorych, których obciążenieoceniano przy pomocy „Skali obciążenia" dwukrotnie –przed rozpoczęciem pracy środowiskoweji w rok po jej rozpoczęciu. Dla rodzin osóbchorych, leczonych tradycyjnie, najbardziej obciążającebyło znoszenie atmosfery napięcia i zdenerwowaniawprowadzanej przez podopiecznych, załatwianieza nich ważnych spraw poza domem orazkonieczność ciągłego towarzyszenia. Po roku leczeniapacjentów w zespole środowiskowym obciążenierodzin znacznie zmalało. Istotny spadek poziomuobciążenia stwierdzono u ponad 70% badanychrodzin. (red.)

Adres do korespondencji:
Mgr Ludmiła Boguszewska, Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia IPiN.
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa