1999 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 4

Kazuistyka

Depresyjne otępienie rzekome – opis przypadku

Stefan Krzymiński1, WIOLETTA GIEMZA-URBANOWICZ1, JOANNA DRZYGAŁA1, Mirosława Kordacka1
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 481-490
Słowa kluczowe: depresja, otępienie rzekome, diagnostyka różnicowa, opis przypadku

Streszczenie

Na tle przeglądu piśmiennictwa artykuł przedstawia przypadek kobiety w wieku podeszłym z objawami depresyjnego otępienia rzekomego.

Adres do korespondencji:
Dr Stefan Krzymiński,
66-212 Cibórz 36/2, woj. lubuskie