1999 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 4

Varia

Ocena wybranych parametrów osobowości aleksytymicznej

JAROSŁAW UZIAŁŁO1
1. Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 477-480
Słowa kluczowe: aleksytymia, radzenie sobie, samokontrola, umiejscowienie kontroli

Streszczenie

Autor postawił sobie za cel porównaniedwóch cech funkcjonowania psychologicznegow grupie studentów ujawniających w wysokimi niskim stopniu cechy aleksytymii. Na podstawiebadania 178 studentów za pomocą „Toronto AlexithymiaScale" wg Taylora u 15,6% badanychstwierdzono poziom cech aleksytymiipozwalającyna traktowanie ich jako osoby z aleksytymią. W porównaniuz osobami bez takich cech, osoby z alekstymiącharakteryzował słabszy poziom radzeniasobie w sytuacjach trudnych (wg kwestionariuszasamokontroli Rosenbauma) oraz przesunięcieumiejscowienia kontroli na zewnątrz (wg kwestionariuszaDELTA Drwala). Zdaniem autora może towskazywać, iż aleksytymiczne cechy osobowościmogą zaburzać mechanizmy radzenia sobie w sytuacjachniekorzystnych oraz obniżać zaufanie do własnychdziałań, co uwypukla znaczenie prawidłowegorozwoju emocjonalnego dla ukształtowania optymalnychwzorców działania (red.).

Adres do korespondencji:
Dr Jarosław Uziałło, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,
ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie