1999 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 4

Zaburzenia somatogenne

Otępienie czołowo-skroniowe i choroba Alzheimera – dwie postacie otępienia pierwotnie zwyrodnieniowego

SŁAWOMIRA KOTAPKA-MINC1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 395-402
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe, diagnoza różnicowa

Streszczenie

W pracy przedstawiono charakterystycznecechy obrazu klinicznego wczesnegostadium otępienia czołowo-skroniowego i chorobyAlzheimera. Poddano analizie cechy różnicującete dwie postacie otępienia pierwotnie zwyrodnieniowegona podstawie wyników badanianeuroobrazowego, czynników epidemiologicznych,obrazu klinicznego oraz specyficznego wzorca zaburzeńprocesów poznawczych.

Adres do korespondencji:
Mgr Sławomira Kotapka-Minc, II Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa