1999 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 4

Zaburzenia somatogenne

Udział procesu peroksydacji wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w patogenezie zespołów otępiennych

Tadeusz Pietras1
1. Kliniki Pneumonologii i Alergologii AM w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 419-430
Słowa kluczowe: otępienie / choroba Alzheimera / peroksydacja lipidów / reaktywne postacie tlenu

Streszczenie

Choroba Alzheimera jest jednąz częstych przyczyn zespołów otępiennych. W wielubadaniach udowodniono, że w chorobie tej dochodzido nasilenia procesu peroksydacji lipidów w ośrodkowymukładzie nerwowym. Reaktywne postacie tlenuprodukowane w obecności białka amyloidu indukująproces peroksydacji lipidów uszkadzający funkcjękomórek układu nerwowego. Mózgowie zawiera dużąilość wielonienasyconych kwasów tłuszczowychszczególnie podatnych na wolnorodnikowe uszkodzeniez następcząperoksydacją lipidów. Alfatokoferoljest powszechnie znanym antyutleniaczem hamującymproces oksydacji kwasów tłuszczowych. Udowodniono,iż hamuje on neurotoksyczność złogów amyloidui uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowegowywołane przez reaktywne postacie tlenu. Badaniakliniczne potwierdziły ochronną rolę tokoferolu,który okazał się lekiem zwalniającym postęp średniozaawansowanejchoroby Alzheimera.

Adres do korespondencji:
Dr Tadeusz Pietras, Klinika Pneumonologii i Alergologii AM,
ul. Kopcińskiego 22,90-153 Łódź