2000 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 1

Na okładce

Biegły psychiatra wobec dowodów o wątpliwej wiarygodności

JANUSZ HEITZMAN1
1. Zakładu Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 1(9), 119-124
Słowa kluczowe: psychiatria sądowa, dowód w procesie

Streszczenie

Wśród dowodów procesowych,z jakimi styka się biegły psychiatra są również i takie,których prawdziwość budzi jego wątpliwości.Stając wobec sprzecznych względem siebie dowodów,biegły nie jest wolny od chęci dokonania ichweryfikacji. Opierając się na opiniowaniu w sprawach „cywilnych" przedstawiono podstawy ustawowei zawarte w komentarzach, z których jednoznaczniewynika, że tylko sąd jest władny kwestionowaćwartość dowodu, choć stanowi to równieżduży problem dla biegłych.

Adres do korespondencji:
Dr Janusz Heitzman, Zakład Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii CM UJ,
ul. Kopernika 21,31-501 Kraków