2000 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 1

Na okładce

Kryteria podejmowania decyzji w imieniu pacjenta niekompetentnego a polskie prawo medyczne

JANUSZ MORASIEWICZ1
1. Katedry Psychiatrii AM we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 1(9), 95-100
Adres do korespondencji:
Dr Janusz Morasiewicz, Katedra Psychiatrii AM, ul. Kraszewskiego 25, 50-229 Wrocław