2000 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 1

Na okładce

Opinia sądowo-psychiatryczna w procesie cywilnym na Ukrainie – współczesne problemy

WŁODZIMIERZ GUCAŁ1, ZORINA KOSZUŁYŃSKA1, BOGDAN SUWAŁO1
1. Kliniki Psychiatrycznej we Lwowie (Ukraina)
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 1 (9). 37-40
Słowa kluczowe: opinia biegłego w sprawach cywilnych (Ukraina)

Streszczenie

Autorzy przedstawiają aktualneproblemy psychiatrii sądowej w prawie cywilnymUkrainy. Przedstawiają ogólne usytuowaniebiegłego w procesie cywilnym, analizują kategorieekspertyz psychiatrycznych, sygnalizując zarazempotrzebę pewnych zmian w zapisach kodeksowych,które zapewniałyby większą ochronę praw osóbz zaburzeniami psychicznymi. W opracowaniu opiniicywilnych widzą potrzebę wsparcia o badaniapsychologiczne.

Adres do korespondencji:
Dr Włodzimierz Gucał,
Klinika Psychiatryczna, Lwów (Ukraina)