2000 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 1

Na okładce

Z badań nad pismem chorych na schizofrenię w okresie remisji

ADAM BUCZEK1, MAREK LEŚNIAK1
1. Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 1(9), 185-188
Słowa kluczowe: schizofrenia w stadium remisji, analiza pisma ręcznego

Streszczenie

Autorzy porównali pismo ręcznechorych na schizofrenię w okresie remisji z pismemosób w aktywnej fazie choroby, a także z pismemosób niechorujących na schizofrenię. Niestwierdzono istnienia układu cech pisma ręcznego(grafizmu), który byłby charakterystyczny dlachorych na schizofrenię w okresie remisji.

Adres do korespondencji:
Dr Adam Buczek, Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego,
ul. Bankowa 8/10, 40-007 Katowice