2000 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 2

Na okładce

Biologiczne korelaty zaburzeń osobowości

JOANNA WOJEWÓDZKA1, PIOTR ILNICKI1, RADOSLAW TWORUS1
1. Poradni Zdrowia PsychicznegoCentralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 2(10), 259-262
Słowa kluczowe: zaburzenia osobowości, osobowość antysocjalna, biologiczne czynniki

Streszczenie

Praca stanowi przegląd piśmiennictwadotyczącego biologicznych podstaw zaburzeńosobowości. Uwzględniono następujące kryteriabiologiczne: czynniki genetyczne, zaburzenia hormonalne,zaburzenia enzymatyczne, zaburzenia układuserotoninergicznego, uszkodzenia organiczne o.u.n.Z dostępnych publikacji wynika, że żadne z wyżejwymienionych kryteriów nie uzyskało dotądjakościdiagnostyczno-prognostycznej. Wydaje się celowymwypracowanie takiego narzędzia diagnostycznego,które wiązałoby czynniki psychosocjologiczne z najlepiejpoznanymi koncepcjami biologicznymi.

Adres do korespondencji:
Dr Joanna Wojewódzka, Poradnia Zdrowia Psychicznego
Centralnego Szpitala Klinicznego WAM,
ul. Koszykowa 78, 00-909 Warszawa