2000 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 2

Na okładce

Diagnostyka zaburzeń osobowości w opiniach litewskich psychologów sądowych w sprawach o zabójstwo

AUDRONE GLINSKIENE1
1. Litewskiej Państwowej Służby Psychiatrii i NarkologiiSądowejprzy Ministerstwie Ochrony Zdrowia w WilnieLitewskiej Państwowej Służby Psychiatrii i NarkologiiSądowejprzy Ministerstwie Ochrony Zdrowia w Wilnie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 2(10), 279-281
Słowa kluczowe: zaburzenia osobowości, badanie psychologa sądowego

Streszczenie

Problemy i rola psychiatrówsądowych zostały omówione na podstawie danychz Oddziału Psychiatrii Sądowej w Utenie w latach1994-1998. Charakterystyczne cechy osobowościi diagnozy przeanalizowano wg ICD-10. Podkreślonorolę psychologa w kompleksowym badaniusądowo-psychiatrycznym i konieczność wprowadzeniakategorii ograniczonej poczytalności.

Adres do korespondencji:
Dr Audrone Glinskiene, National Ser vice oj Forensic Psychiatry and Narcology in Lithuania, Kijelaviciaus 121, 2048 Vilnius