2000 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 2

Na okładce

Kontrowersje w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym sprawców przestępstw typowo wojskowych

STANISŁAW ILNICKl1
1. Poradni Zdrowia PsychicznegoCentralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 2(10), 271-274
Słowa kluczowe: przestępstwa wojskowe, zaburzenia osobowości, opiniowanie sądowo-psychiatryczne

Streszczenie

Corocznie wydawanych jestok. 300 opinii sądowo-psychiatrycznych w sprawachkarnych dotyczących żołnierzy. Wydają jezarówno biegli wojskowi jak i spoza wojska. Konfrontacjatych opinii, dokonywana przy okazji badańporównawczych, jak i w codziennej praktyce,wskazuje na występowanie znacznych różnic międzybiegłymi, tak w zakresie oceny poczytalności,jak i zdolności do służby wojskowej sprawcówprzestępstw wojskowych. W pracy dokonano przegląduwyżej wymienionych spornych kwestii orazprzedstawiono własny pogląd na ten temat.

Adres do korespondencji:
Dr Stanisław Ilnicki, Poradnia Zdrowia Psychicznego Centralnego Szpitala Klinicznego WAM,
ul. Koszykowa 78, 00-909 Warszawa