2000 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 2

Na okładce

Osobowość mnoga: diagnostyka, orzecznictwo sądowo-psychiatryczne

JERZY POBOCHA1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii PAM w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 2(10), 233-242
Słowa kluczowe: dysocjacyjne zaburzenia osobowości, diagnoza, opinia biegłego

Streszczenie

W pracy, na podstawie analizypiśmiennictwa, przedstawiono: definicje, historię,epidemiologię, etiologię, kryteria diagnostycznedysocjacyjnych zaburzeń osobowości, tzn. osobowościmnogiej, czyli wielorakich zaburzeń osobowości.Przedstawiono też problemy diagnozowaniai opiniowania poczytalności takich osóbw sprawach karnych.

Adres do korespondencji:
Dr Jerzy Pobocha, Katedra i Klinika Psychiatrii PAM,
ul. Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin