2000 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 2

Na okładce

Osoby niepełnosprawne psychicznie w polskim systemie penitencjarnym – aspekty prawne

RYSZARD KURNIK1
1. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 2(10), 307-311
Słowa kluczowe: niepełnosprawność psychiczna, system penitencjarny

Streszczenie

Autor zapoznaje czytelnikaz podstawowymi zmianami w kodeksie karnym wykonawczym,które wpłynęły na postępowanie zeskazanymi niepełnosprawnymi psychicznie. Przedstawiazasady i podstawy prawne przeprowadzaniabadań psychologicznych i psychiatrycznych wobecskazanych i tymczasowo aresztowanych oraz zasadyfunkcjonowania systemu terapeutycznego.

Adres do korespondencji:
Płk. mgr Ryszard Kurnik, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej,
ul. Mikołowska 10a, 40-957 Katowice